666 Park Avenue

Ako možeš zamisliti jednu želju, šta bi to bilo? I šta bi uradio da se ostvari?
U 666 Park Aveniji svi tvoji snovi i želje mogu se ostvariti.